مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ناصرالدین
نام خانوادگی:انصاری
شهرت:انصاری قمی
نخصص ها:فقه و اصول ، رجال و تراجم ، سایر

زندگی نامه

در اول ربیع الثانی 1388 قمری مطابق با سوم تیرماه 1347 شمسی در قم، در بیت علم و تقوا زاده شدم. پس از پشت سر گذاشتن تخصیلات دوران دبستان و دبیرستان(که همواره تواًم با فعالیتهای دینی مانند: اقامه جماعت، تدریس قرآن و قرائت شعر و دکلمه در مناسب های مذهبی بود)، در سال 1406ق/1362 ش به آموختن علوم دینی روی آوردم و در مدرسه رضویه ادبیات و مقدمات را فراگرفتم. پس از آن نزد اساتید بزرگوار حوزه علمیه قم، به سطوح عالیه مشغول شدم. اساتید بزرگوارم عبارتند از: در مغنی: آقای سید جواد طالقانی، در مختصر المعانی : آقای سید محسن موسوی گرگانی، در معالم الاصول: آقای مهدی هادوی تهرانی، در شرح لمعه : آیت الله رضا استادی و آیت الله وجدانی فخر و آینت الله علی پناه اشتهاردی و استاد علی نکونام گلپایگانی. در رسائل: آیت الله رضا استادی و در مکاسب و جلد اول کفایه : آیت الله پایانی اردبیلی. جلد دوم کفایه: آیت الله سید عبد الرسول موسوی تهرانی.
در سال 1371 شمسی به حلقه درسی آیت الله العظمی علوی گرگانی پیوستم و از محضر شریق ایشان خارج فقه و اصول را فرا گرفتم و همزمان به درس های فقه،اصول،رجال،ملل و نحل، تاریخ وکلام استاد معظم آیت الله جعفر سبحانی حاضر شدم.( ابحاث صلاه المسافر، خمس و صوم و یک دوره اصول) در کنار تحصیل، به تدریس سطوح ( معالم، شرح لمعه و مکاسب) مشغول شدم. همچنین صدها مقاله در زمینه کتاب شناسی و تراجم و تاریخ در مجلات معتبر به رشته تحریر در آوردم و در کنگره های علمی کشور با ارائه مقالات، حاضر شدم.