اخبار: درگذشتگان
43 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » فروردین و اردیبهشت 1389 - شماره 121 (4 صفحه - از 124 تا 127)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی