اخبار: درگذشتگان
43 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » خرداد تا شهریور 385 - شماره 98 و 99 (3 صفحه - از 131 تا 133)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی