معراج الاصول
53 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: با اهتمام
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
علم اصول از دانش‌های ارجمندی است که عالمان اسلامی از دیرباز به تحقیق و تدریس در آن، اهتمام ورزیده‌اند و آثار فراوانی تألیف و تدوین کرده‌اند. اثر حاضر یکی از آن‌هاست که به خامة مرحوم آیت الله سید مرتضی نجومی، نگارش شده و در آن، برخی مباحث اصولی به دقت طرح و بررسی شده است.